سلام بچه ها.

امیدوارم که خدا به حق این شب بزرگ و عزیز و با عظمت و به حق مولای متقیان، امام شیعیان علی بن ابیطالب و یازده فرزندش، دعاهای همه ما رو در حق همدیگه مستجاب کنه.

امیدوارم که امشب هر دلی که غمگینه، برات شاد شدنش امضا بشه.

هر جا مریضی هست، شفای عاجل و کاملش رو بگیره.

هر جا بیکاری هست، خدا گشایش کار و رزق و روزی حلال براش بنویسه.

هر جا جوانی درمانده و مستأصل هست خدا گره از کارش باز کنه.

هر جا غمی هست تبدیل به شادی بشه، اگه تنهایی هست با چیزی که باید پر بشه، اگه دوری و جدایی هست، وصل و پیوند جاش رو بگیره.

دعا می کنم اول از همه که خدا گناهای سال گذشته مون رو ببخشه و سال بعدی رو بدون گناه یا لااقل با گناه کمتری برامون رقم بزنه. (یعنی خودمون بتونیم کمتر گناه کنیم دست خودمونه!) بعدش دعا می کنم که امام زمان مون هر جایی هست از مون راضی باشه و پروندۀ سیاهمون رو که خون به دلش می کنه، امضا کنه و برامون، برای هدایت مون دعا کنه.

و در پایان از خدا می خوام هر کس هر آرزویی داره، هر حاجتی داره، هر مشکلی داره، هر خواسته ای داره، اگه به نفع و صلاح و خیر دنیا و آخرتش هست مشکل برطرف بشه و حاجتش برآورده بشه و اگه نیست خدا بهتر از اون حاجت رو براش رقم بزنه و جلو پاش بذاره.

بچه ها فقط اومدم بگم التماس دعــــــــــــــــــــــا!

من نمی تونم برم احیا. برام دعا کنید. تو رو خدا یادتون نرم.